Är du missnöjd med dagens partier och politiker? Vill ha förändring? Då har du chansen här!

Paraplypartiet Nix to the Six har ett antal fokuspartier – som Rättsstaten, Drivmedelsupproret och Invandringsassimilation. Ett fokusparti åtar sig att lösa ett – och endast ett – akut samhällsproblem. Det ger ett tydligt, mätbart mål.

Du besöker fokuspartiernas webbplatser och tar del av deras program. Länkar finns under diagrammet. Välj det parti du tycker löser det mest akuta problemet.

Med din proteströst och val av fokusparti deltar du i en teknisk valsamverkan som bygger en gemensam valsedel till riksdagen av fokuspartiernas representanter.


Aktuellt läge i proteströstningen

Dra med pilen över staplarna!

Obs! Byggd för dator och stor läsplatta.

 

Du proteströstar på webbplatsen för det fokusparti du väljer:

Placera markören här så får du en kort anvisning hur röstningen går till.

Stapeln till höger i diagrammet visar hur röster och mandat för Nix to the Six växer fram till valet den 11 september 2022. Det är summan av alla fokuspartiers proteströster.


Paraplypartiet Nix to the Six

Den ideella föreningen Nix to the Six är registrerad som politiskt parti av Valmyndigheten och avser att ställa upp i riksdagsvalet 11 september i år. Syftet är att agera paraplyparti åt ingående fokuspartier och med nytänkande valsamverkan bredda folkviljans genomslag i Riksdagen.

Målet är att samla så många gamla och nya partier och partibildningar att vi i vår valsamverkan i Nix to the Six får ihop runt 300 000 röster. Det motsvarar 15 riksdagsledamöter.

Skapa ett fokusparti för din hjärtefråga

Syftet är att fokuspartierna i valsamverkan under Nix to the Six-paraplyet ska passera riksdagsspärren. Väl i riksdagen blir varje fokusparti en riksdagsgrupp som driver sin hjärtefråga. Tanken är att få in kompetent folk i riksdagen. Syftet är också att med politiska hjärtefrågor som drivkraft lösa landets många akuta problem. Fokuspartierna blir ett kraftfullt tredje block i riksdagen som agerar enligt principen två slår den tredje. 

Det ger riksdagen tillbaka folkstyrets hela beslutskraft. I övriga frågor i riksdagen tillämpas direktdemokrati. Det sker genom partiinterna omröstningar som bestämmer hur fokuspartiers rikdagsmän ska rösta i riksdagen i alla övriga frågor än fokusfrågor. Du är välkommen att gå med i ett fokusparti och under hela nästa mandatperiod få utöva inflytande direkt i riksdagen.

Vart tog Nix to the Six tidigare webbplats vägen?

De två valplattformarna som tidigare fanns här finns nu på fokuspartiernas webbplatser. Bloggen finns kvar och fokuspartierna kommer att ha egna bloggar. Syftet med den här webbplatsen är att administrera Nix to the Six-partiets angelägenheter.

Du går med i den ideella föreningen Nix to the Six genom att klicka på Bli medlem.


Här finns Valprogrammet och två demovideor:


 

Med Nix to the Six – Demokrati på riktigt!