QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

Jensevikt

Hans Jensevik, 2017. Foto: Det Goda Samhället

Tyvärr är det inte många svenskar som riktigt har förstått varför massinvandring blivit ett gigantiskt samhällsproblem. Statsminister Magdalena Andersson har tagit kommandot i NATO-frågan från utrikesministern Ann Linde och de så kallade 261 tjänstemännen i ”Dirty Dozen” på utrikesdepartementet för att slussa ärendet i mål förbi Turkiets invändningar. Hur kunde det bli så här?

Från riksdagens talarstol under hela nästa mandatperiod skulle det vara en lisa att få se Joakim Lamotte stå som riksdagsman och eka ut sitt budskap om bättre lag och ordning och få se Morgan Johanssons hånflin successivt falna för att slutligt försvinna. 

Samhällskontraktet

Jag delar säkert denna uppfattning om Lamottes sorti med Assarmo och Thunström. Jag har lyssnat på Lamottes avsked. Vad jag uppmanar honom till här känns som en illgärning men jag undrar i mitt stilla sinne om det är så enkelt att bli lämnad i fred som han vädjar om? Gå på i stället! Det finns ett snäpp till! Ett rejält! 

Syftet är att få in förnuftigt folk i riksdagen och de ska vara patrioter. Det är bristvara. Det har det varit de senaste fyra mandatperioderna då det blivit sämre för den svenska urbefolkningen hur man än mäter. Vi är nu andra klassens medborgare i vårt eget land.

Maktväxlingar, att partier försvinner och att nya bildas är indikationer på en effektivt fungerande demokrati. Har Sverige det? Varför blir Sverige allt sämre? Fråga dig vad drivkrafterna kan vara? Det är inte partier som sköter landet, Sverige. Det är partier, vars politiker vegeterar på Sverige. Statsvetenskapen framhåller ofta att nya ledamöter sällan har hunnit med att få bankkonton i schweiziska banker.

Syftet är att genom direktdemokrati neutralisera två starka lobbygrupper som har svängdörrar till våra åtta partier i riksdagen, Muslimska brödraskapets och det Internationella finanskapitalet. Det sker genom att Nix to the Six är uppdelad i patriotiska riksdagslobbygrupper, som kallas fokuspartier och du kan nu  gå med i en sådan lobbygrupp/sådant fokusparti. Och varför ska du det?

Jag läste en insändare i en lokaltidning som påstod att alla människor är lika mycket ”värda” därför att det står i Förenta Nationernas (FN) deklaration om de mänskliga rättigheterna. Men står det verkligen så?

Innan vi fortsätter vill jag bara säga att jag tror på människovärdet och dess okränkbarhet. Att vi alla är lika mycket värda och har rätt till lika rättigheter utefter de förutsättningar som finns i vårt land/område. Däremot har vi inte rätt till vad andra har byggt upp eller till lika resultat utan någon egen strävan. Avsikten med den här artikeln är inte att ifrågasätta människovärdet utan att visa hur man med glidningar i språket säger andra saker än vad som egentligen avses och hur lätt det blir en oskriven lag.

Vi har hela tiden blivit lite intelligentare generation för generation i takt med med utvecklingen i samhället. Det vill säga fram tills nu då utvecklingen har gått en smula bakåt. Mätningen för oss skandinaver har gjorts i Norge så massinvandringen till Sverige finns inte med och den skulle antagligen påverka mätresultatet ännu mer. Jag ser snarare ålderismen, diskrimineringen mot äldre, och uppdelningen i samhället som orsak. Uppdelningen i samhället gör att kunskapsöverföringen från generation till generation fungerar allt sämre och är snart helt fördärvad.

De fria medierna eller alternativa media som de också kallas, har många läsare, lyssnare och tittare – oklart hur många. Samstämmigheten över Sveriges alla tillkortakommanden är stor bland de som producerar innehållet i de fria medierna. Tyvärr kan man konstatera att de fria medierna nått någon form av maxpåverkan eftersom opinionsläget i Sverige är stabilt mellan blocken, och stabilt mellan de etablerade partierna och SD.

Denna krönika diskuterar Fokuspartiet Rättsstatens första mål av de två som kort sammanfattas på partiets webbplats: att säkra att besluten i riksdagen uppfyller Regeringsformens berednings- och formkrav och att det svenska rättssystemet blir så snabbfotat att det kan återta makten från de invandrade klanernas.

På de senaste 20-25 åren har Internet har haft en enorm spridning. Under hela den tiden har de politiska partierna undvikit att utnyttja nätet för direktdemokrati, att låta medlemmarna rösta. Partiledningarna anser väl att medlemmarna inte är tillräckligt insatta eller så ser de ingen koppling till partiprogram och riksdagsfrågor – eller vad det nu kan vara. Man misstror helt enkelt medlemmarnas insikter och kunskaper. Mot detta kan sägas att i en större medlemskader med tiotusentals medlemmar finns många som besitter ingående kunskaper i många frågor, kunskaper som riksdagsledamöterna inte har.

Här är de fokuspartier som är aktuella hos Nix to the Six just nu:

 • Rättsstaten
 • Ja till kärnkraft
 • Bilpartiet
 • Skolpartiet
 • Landsbygdspartiet
 • Tredje statsmakten
 • Invandringsstopp

De fokuspartierna adresserar mycket av det som sticker ut som Sveriges stora problem:

 • Skjutningar
 • Elpriser
 • Bränslepriser
 • Flumskolan
 • Negligerad landsbygd
 • Partiska, vänsterliberala medier
 • Listan visar att det behövs ett fokusparti för ekonomi som sätter fart på hjulen i Sverige, varför inte Skattepartiet?

Vi inom Föreningen för Medborgarperspektiv.se tycker att Nix to the Six representerar en verklig chans för konsumenter av fria medier att nå reell makt genom att ta sig in i riksdagen. Vi har därför valt att vara Nix to the Six behjälpliga i deras arbete inför valet i september 2022.

Konsumenter av fria medier är alltså alla som hyfsat frekvent besöker bloggar, poddar och videos för att läsa, lyssna och titta på sådant som faller utanför åsiktskorridoren, det som inte är politiskt korrekt.

Behovet av andra åsikter är skriande. Är det någon som på fullt allvar tror att de etablerade partierna kommer att få ordning på utanförskapet i förorterna, kriminaliteten (har någon läst att fängelsekapaciteten måste fördubblas?), de usla skolresultaten, de låga pensionerna, de långa vårdköerna (Europas längsta), den tragiska äldreensamheten, de extrema el- och bränslepriserna, dvs att få energiförsörjningen i sin helhet att fungera utan att vara väderberoende och mycket annat förglömt?