QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

Demokrati betyder folkstyre och slagorden för det är olika kombinationer av de tre satserna: av folket, genom folket, för folket – alltså folkstyre. I Europa började de demokratiska idealen spridas med franska revolutionen 1789. En ny författning förelades för beslut som inte började med orden att regenten hade makten av ”Guds nåde”. Några år tidigare, 1787, hade i USA en konstitution antagits som formulerade folkstyrets principer för där hade man ingen regent av Guds nåde. Fransmän deltog och reste hem till Frankrike och förde med sig tankarna om folkstyre.

Det gick i Frankrike, som med de flesta sociala oroligheter, att den extrema ”klicken” i slutfasen tar makten; den stora massan förblir likgiltig och får senare betala ett högt pris för det i egenskap av slaktoffer i alltmer krigsliknande tillstånd. Även i Frankrike rullade de som stal revolutionen fram giljotinerna. Thomas Paine var med och skrev boken ”Människans rättigheter”, som är en bra ögonvittnesskildring för den som vill förstå vad som dag för dag hände under revolutionens inledande faser – och ideologiskt sett varför.

I Frankrike kostade demokratin folkets ”kött och blod” från och med 1789 och fram till Wienkongressen 1815, som städade efter Napoleonkrigen. I Sverige är vi ännu inte medvetna om att vi har detta kvar 2020 och att kommande tio år blir en avgörande period. Förmodligen inte mindre blodig än någon annan social orolighet. Vi, alla medlemmar och sympatisörer till Nix to the Six, förstår med vårt sunda förnuft och historiska erfarenhet vad som finns framför oss och adresserar igen, som tidigare demokratiska aktivister har gjort i kritiska lägen, demokratins budskap till den stora likgiltiga massan.

Vi har också slagord för vår kamp. Två viktiga. Uppåt till etablissemanget i ”The Six”, dvs Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna, att ”Vi går den demokratiska vägen…. ”. Vi i Nix to the Six är en klassisk ideell förening i det civila samhället som verkar öppet sedan 13 december 2019.

Vi i Nix to the Six vet att ni, ”The Six”, har samarbete med Muslimska brödraskapet, en extremistisk islamisk organisation som fungerar som kuvös för Islamism. Våga inte släppa lös dem eller någon annan av era allierade, som hyllar odemokratiska metoder, på oss! Det är inte lagligt enligt Regeringsformen. Vi är samtidigt mycket medvetna om att ni, ”The Six”, sett till att Sverige saknar författningsdomstol. Vi har inga illusioner. Ingen polis, inga brott!

Vårt andra måtto är ekonomernas utsaga att i ett land härskar ”Förnuftet eller marknaden”. Det riktar sig till den stora likgiltiga massan, som alltid är de sociala oroligheternas stora förlorare. Vi i Nix to the Six vädjar till den stora, mycket stora likgiltiga massa av folk i Sverige att ”slå på förnuftet” och se vad som händer i landet och försöka förstå vart vi är på väg! Du är demokratins sista utpost, inte ”The Six” i riksdagen, som haft ansvar för landet de senaste mandatperioderna när det bara har blivit sämre hur man än mäter. Där står partiintresset över riksintresset och rösträknandet är länken till Muslimska brödraskapet.     

Den stora likgiltiga massan, den känslostyrda med avslaget förnuft och därmed också bortkopplad moral, är lätt att styra. Med turbo på hjärtat och huvudet i träda är det lätt för demagogerna i ”The Six” att styra massan dit de vill. Ta exempelvis Fredrik Reinfeldt, som med osminkad fräckhet direkt vädjade till folk att ”öppna sina hjärtan” och ni vet vad hans budskap var – fri massinvandring till Sverige.

Konsekvenserna av denna, den barmhärtige samaritens vädjan, är en gigantisk offentlig ”springnota” till svenska folket. Men i känslorus med förnuft och moral avslagna, visste Reinfeldt att folket skulle köpa det. Bara fåtalet förnuftiga reflekterade över att i Bibelns liknelse om den barmhärtige samariern, som räddade den rånade och misshandlade juden, betalades all vård och husrum ur samarierns egen ficka. Det var moralen. De många verksamma barmhärtiga samariterna i politiken, som har verkat i Sverige i åratal med notor till folkhushållet, har sänkt välfärdskontraktet. Tyvärr krävs förnuft och moral att inse det.

Jag tog studenten i Kristinehamn 1963 på Högre Allmänna Läroverket. Staden hade under andra världskriget haft lärare som bar nazistuniform, alltså med bruna byxor, läderstövlar, brun skjorta och bälten med axelrem, skärmmössa och ridspö. Det bodde också vid denna tid många judefamiljer i staden med barn i läroverket. Jag hade skolkamrater från sådana hem. Detta var laddat och var så fortfarande i slutet av 50-talet då jag började studera på läroverket bara drygt tio år efter fredsslutet. Jag fick höra mycket om vad som hänt i krigets slutskede när lärare fick lämna sina tjänster.

Vad ledde detta till? Jo, att skapa en sekulär miljö i skolan så att inga barn skulle behöva möta provokativa företeelser av något slag. Jag minns att skoluniform diskuterades och resultatet blev att vi skolelever fick klart för oss vad vi skulle ha på oss för att inte sticka ut på fel sätt. Jag minns hur lärarna klädde sig. De manliga hade skjorta, slips, byxor och kavaj utan störande märken och de kvinnliga lärarna klänning eller enkel dräkt. Smycken förekom men de fick inte väcka någon uppmärksamhet. I min föräldrakrets och i släkten diskuterades vad som timat och så var andan i staden. Det fanns social kontroll och vad som varit skulle inte få hända igen. Förmodligen var Kristinehamn representativt för Sverige.

Men nu händer det igen! I Sverige tillåts religiösa ”uniformer” i offentliga miljöer. I Skurup har politikerna beslutat förbjuda muslimska huvudbonader på barn i förskola och skola. Islam är en religion med starka judiska antipatier och det vet vi alla. Det verkar heller inte finnas någon impulskontroll som hindrar muslimer att gå till handling. Den erfarenheten har vi från många kommuner. Politikerna i Skurup gör rätt även om de inte alltid hittar fram till de tunga ideologiska argumenten. Varför ska inte längre judars barn få känna trygghet i skolmiljön i Sverige?

Nu agerar igen de svenska barmhärtiga samariterna och ser muslimerna som en utsatt grupp, som kräver rättigheter till sin kulturella särart, som bland annat innehåller antisemitism. Det finns vetenskapliga evidens på det. Och i Sverige backar svensken snällt ut från sina kulturella positioner för minsta tryck från det muslimska samhället. Vår moraliska sekularism smidd i politiken efter andra världskriget är plötsligt inte värd något.  

Sverige har också på ett finurligt sätt valt att glömma, för vi låter elever i Sverige hellre resa till Tyskland och besöka utrotningsläger än att studera svensk historia. Man skulle kunna resa till det som var rasbiologiska institutet i Uppsala och studera dess samröre med tysk nazism före och under andra världskriget. Men det skulle blotta ”The Six” rötter i tvivelaktig rasistisk historia. Samma sak skulle ske om svenska lärare i samhällskunskap skulle låta eleverna forska efter anledningen till att judarna i Tyskland från och med 1938 fick ett rött J stämplat i sina pass.

Slutligen, Nix to the Six syn på uppdelningen av Sverige i klanplatser. Det är inte kulturellt önskvärt och heller inte hållbart i ett välfärdsperspektiv. Hållbarhet är ett begrepp som inte kan eller får ifrågasättas och gäller allt med få undantag. Ett sådant undantag är hela invandringspolitiken. Hållbarhetsaspekter gäller inte här.

En allvarlig brist i hållbarhet är att på våra klanplatser härskar numera klanernas rättssystem i kraft av sitt, jämfört det svenska rättssystemet, mycket brutalare våldskapital. Enligt svensk lag ska det svenska rättssystemet ha våldsmonopol inom Sveriges geografiska gränser. Så är inte längre fallet.

I den nyss utgivna boken av Johan Westerholm, ”Islamismen i Sverige”, finns en miljon muslimer i Sverige idag och cirka 7 procent, dvs 70 000 av dem, är islamister och har som mål att införa en islamisk stat där de kan gripa makten. Det sker enligt principen, en makt som är given av ”Guds nåde” och det är fråga om teokratisk diktatorisk makt.

Islams maktövertagande sker genom listig infiltration och när makten kontrolleras blir den brutal. Islam är en religion, en politik och en statslära och infiltrationen sker under religionsfrihetens täckmantel. Kanske låter inte 70 000 islamister av en befolkning på en miljon muslimer mycket, men i samhällen baserade på klankulturer är blod tjockare än vatten och där finns inte ”den stora likgiltiga massan” som i den svenska urbefolkningen idag.

Förnuftsmässigt inses att Nix to the Six ambition att rädda svensk demokrati och kultur, där den svenska urbefolkningen är en stor likgiltig massa, är i det närmaste utsiktslöst. När det gäller ”förnuft eller marknad” blir det förmodligen ”marknaden” som får göra jobbet, dvs islamisterna tar över och inför en islamisk stat. Det sker i samarbete med ”The Six” för vilka makten, partiintresset och höga arvoden står över Riksintresset.

Det kommer att vara så oroligt i Sverige att det sannolikt inte blir ett val 2022. ”The Six” fortsätter interimistiskt och delar makten med Muslimska brödraskapet. Att det går är redan prövat genom Decemberöverenskommelsen förra mandatperioden och Januariöverenskommelsen denna mandatperiod. Inga krafter i ”den stora likgiltiga massan” protesterade vid något av dessa tillfällen. Det blir sannolikt inga protester 2022 heller.

En möjlig väg från denna framtida situation är att på en webbplats kunna hålla val till Sveriges Riksdag från och med snart och varje dag fram till valet 2022. Det är en möjlighet som den stora likgiltiga massan av svenskar snart kommer att erbjudas. Vi går den demokratiska vägen. Kommer svensken att vara den demokratiska människa som antar denna utmaning ur dagens prekära läge. Tveksamt. Men erbjudandet kommer att finnas snart!

I valet 2018 ställde över 50 partier upp och 25 partier fick röster till Riksdagen.

Detta är Nix to the Six programförklaring.

Hans Jensevik

Ordförande   


Det som publiceras på webbplatsen Nix-to-the-Six.se omfattas av grundlagsskydd. Notera att kommentarsfältet inte omfattas av det skyddet. Det innebär att du som kommenterar är helt och fullt ansvarig för det du skriver – allt för ett trevligt, sakligt och allsidigt åsiktsutbyte.

Skriv din kommentar ...
Avbryt
Du är gäst ( Registrera dig? )
eller kommentera som gäst
Läser in kommentar ... Kommentaren uppdateras efter 00:00.

Bli först med att kommentera.