QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

I samband med vågen av ekonomiska migranter under 2015 (och framöver) talades det ofta och länge och med nästan fanatisk inlevelse om det kompetensregn som skulle vederfaras oss. Det skulle rädda våra pensioner, hette det bland annat.

Hur blev det i verkligheten?

Entreprenörskapsforum har nyligen kommit ut med en rapport kallad ”När blir utrikes födda självförsörjande?”.  Det är en omfattande sak på 70 sidor och finns att hämta hem här för den intresserade:

Man beskriver sig så här: ”Entreprenörskapsforum är en oberoende stiftelse och den ledande nätverksorganisationen för att initiera och kommunicera policyrelevant forskning om entreprenörskap, innovationer och småföretag.”

Deras rapport visar att regnet knappast kvalificerar sig ens som fukt. Den avslöjar obönhörligen att nivån på migranternas utbildning/kompetens är lägre liksom deras praktiska färdigheter vid jämförelse med inrikes födda.

Hur ska De rättroende kunna bortförklara det?

Det har ju länge (även före 2015) med övertygelse påståtts att de som ”flyr” till Sverige är mycket kvalificerade med mängder av ingenjörer, läkare och andra högutbildade. Verkligheten ser annorlunda ut. Tillskottet i kompetens har varit ytterst minimalt och skillnaderna i utbildning är avsevärd, något som också gäller faktisk erfarenhet av praktiskt yrkesliv.

Några axplock från rapporten:

Sverige har under lång tid haft hög invandring och idag är andelen utrikes födda nästan 20 procent av befolkningen. En stor andel av dessa invandrare har inte etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden, vilket medfört att Sverige 2018 hade det högsta sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda i Europa.”

Att detta skapar slitningar i samhället är självklart, liksom att det finns mycket god grogrund för parallella samhällen där de som inte kommer in på en arbetsmarknad som ofta kräver universitetsutbildning kommer att hamna. Ett liv i bidragsberoende och utanförskap som inte sällan leder till kriminalitet.

Ett annat talande citat:

Några övergripande slutsatser vi drar är att det ekonomiska utanförskapet är betydligt mer omfattande än vad den officiella sysselsättningsstatistiken ger sken av. Det går att diskutera vad som är en lämplig definition av självförsörjning men det torde stå klart att oavsett definition har en majoritet av utrikes födda inte varit självförsörjande under perioden vi undersöker. Läsaren kan själv ställa sig frågan om 12 000 kr efter skatt i dagens penningvärde är en för hög eller för låg tröskel för att en individ ska ses som självförsörjande.

Till sist:

En majoritet av utrikes födda i arbetsför ålder har under perioden 1990 till 2016 inte uppnått självförsörjning. År 2016 var drygt 600 000 utrikes födda i arbetsför ålder inte självförsörjande. Högt räknat var 38 respektive 36 procent av individer med härkomst i Afrika respektive Mellanöstern självförsörjande 2016. Motsvarande uppskattningar för inrikes födda och individer från våra nordiska grannländer låg på 73 procent.

En sammanfattande slutsats av rapporten är att den gör rent hus med de ideologiskt betingade fördomar som finns om det samhällsekonomiska plusvärdet av inflödet av ekonomiska migranter. Visst kan de finnas en och annan ingenjör, rent av läkare, men de utgör extrema undantag. Enligt rapporten får vi vänja oss vid att många migranter aldrig blir självförsörjande.

Trump gör nu vad Nix to the Six kräver för Sverige: Stänger gränserna för invandrare för att de inte ska konkurrera med urbefolkningen om jobben i USA.

Även om invandrarna av kompetensskäl inte kan konkurrera om jobben, utgör de en tung livstidskostnad som det svenska folkhushållet inte bör ta på sig även om de blir medborgare och får rösta vart fjärde år.

Vi är alltså tillbaka till vårt första krav: Inga permanenta uppehållstillstånd beviljas kommande tolv år.

 

Rolf Oward


Det som publiceras på webbplatsen Nix-to-the-Six.se omfattas av grundlagsskydd. Notera att kommentarsfältet inte omfattas av det skyddet. Det innebär att du som kommenterar är helt och fullt ansvarig för det du skriver – allt för ett trevligt, sakligt och allsidigt åsiktsutbyte.

Skriv din kommentar ...
Avbryt
Du är gäst ( Registrera dig? )
eller kommentera som gäst
Läser in kommentar ... Kommentaren uppdateras efter 00:00.

Bli först med att kommentera.