QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

Ett av de tre första kraven från Nix to the Six är att återställa de svenska elevernas kunskapsnivå till 2000-års nivå där de återkommande PISA-undersökningarna är måttbandet.

Det är ett populärt politiskt krav som alla kan skriva under på. Men det gäller att genomföra det också. Då krävs både analys och riktiga verktyg. Inte som en lång rad skolpolitiker gjort genom åren: Bara ropa på ökade resurser, samtidigt som finansministern sedan med några enkla pennstreck kan stryka bort kraven eller förvandla dem till absurditeter av typen förstelärarlöner.

Verktyg hos försäkringsbolaget AFA

Jag sökte efter sådana verktyg och fann ett som förenar kunskap hos de anställda med medinflytande och – om man så vill – med demokrati. Verktyget eller snarare systemet heter IA (Informationssystem om Arbetsmiljö) och är framtaget av försäkringsbolaget AFA och deras femton duktiga dataexperter.

AFA är som försäkringsbolag delägt av arbetarna själva via fackföreningarna tillsammans med företag och en del kommuner. Bolagets primära uppgift är att hålla antalet arbetsskador nere. Genom ett fiffigt och enkelt system kan man dela med sig av kunskaperna; alla behöver inte gå igenom en olyckshändelse med exempelvis en truck på golvet.

Det räcker med att en truck är nära att välta ner ett tvåtonspaket rakt i huvudet på någon som arbetar nere på golvet. Antingen det blir en regelrätt allvarlig olycka eller bara ett skrämmande tillbud, finns det digitala formulär att fylla i, bland annat med de åtgärder man kan vidta.

Och här vet ju den erfarne truckföraren bäst vad man ska undvika. Kanske helt enkelt rita ut linjer på golvet med säkerhetsmarginaler som inte trucken får köra över. Den typen av information går sedan att komma åt via appar – och viktigast: Alla andra industriers truckförare har åtkomst och kan vidta egna åtgärder. Man delar helt enkelt med sig av alla goda förslag till alla som är anslutna.

Det blir faktiskt många blommor och tacksamma brev till de som utvecklat apparna och datasystemen, både från skyddsombud och avdelningschefer. Verksamheten på golvet flyter helt enkelt effektivare och olyckskostnaderna går ner.

AFA har avtal med flera industrier och också med kommuner. Upplands Väsby och Nacka är två exempel som på det här sättet undviker onödiga olycksfall och arbetsskador inom all kommunal verksamhet.

Effektivt – eliminerar olyckor och stärker demokratin

Huvudpunkten är alltså att ta tillvara goda förbättringar direkt i arbetsmiljön och föra dem vidare till alla som arbetar under samma villkor i hela landet. Snabbt och effektivt via datorer och appar. Då blir också delaktigheten större – kalla det gärna demokratin! – för här är det de arbetande själva som styr och förbättrar den egna arbetsplatssituationen.

Överförbart till skolans område

Men hur ska man göra med elevernas resultat i skolan? Vi har ett politiskt system med en samling på, i alla fall, sex partier som vill överrösta varandra med valfläsk och lura väljarna att rösta på just dem med olika för ögat positiva förslag för skolan. Och en statsminister som slänger iväg den ena miljardsumman efter den andra utan minsta kvalitetshänvisning eller konsekvensanalys; man har ersatt gedigen kunskap med överbudspolitik.

Men har vi vettigt folk i Riksdagen bestämmer man helt sonika att Utbildningsdepartementet antar och utarbetar en IA-strategi för hela svenska skolan:

Man samlar in resultat från de skolor och lärare som lyckas, och de delar med sig till alla andra skolor i ämne för ämne. Lärare och elever är med och utarbetar appar. Eleverna får gärna vara med att betygsätta – inte sina lärare – men väl till exempel metodik och läromedel. Det är de goda undervisningstipsen som ska spridas. Det vore kanske den största demokratireformen för skolan. Istället för att, som nu, låta allt passera genom en rektor som ska uttala sig. Varför fråga de som sitter i den lokala skolans pyramidtopp?

Dagens byråkrater och politiker ser bara betygen

Idag verkar det som om Skolverkets undersökningar mest går ut på att markera misslyckanden. Och så inbillar man sig att betygssystemet är allena saliggörande. Vi har bytt ut det högsta betyget under min skolperiod från A till 5, till MVG och nu tillbaka till A.

Skolbyråkraterna i Regering och ämbetsverk borde under motsvarande tid getts Bc, 1, IG eller F för att de fokuserat på fel problem. Inte heller skulle en stor "svensk" omorganisation kunna rätta till problemet med skolans förfall. Till detta har man fogat en okontrollerad massinvandring som förvärrat problematiken.

Nu tycker jag att vi prövar IA-modellen enligt AFA också på skolans område. Deras duktiga datakonsulter kan säkert komma på rätt frågor att ställa på appformulären.

Nu har förvisso AFA rönt viss uppmärksamhet med studiebesök av förre arbetsmarknadsministern Ylva Johansson, men hon blev ju befordrad och hamnade i Bryssel och då hinner hon nog inte med skolfrågorna längre. Förresten var det under sin tid som V-ledamot som hon fick med sig hela det partiet på kommunaliseringen. Hon sålde faktiskt ut hela skolan för den egna karriären. Hennes belöning blev ett medlemskap i SAP och flera ministerposter.

 

Ingemar Ljungqvist


Det som publiceras på webbplatsen Nix-to-the-Six.se omfattas av grundlagsskydd. Notera att kommentarsfältet inte omfattas av det skyddet. Det innebär att du som kommenterar är helt och fullt ansvarig för det du skriver – allt för ett trevligt, sakligt och allsidigt åsiktsutbyte.

Skriv din kommentar ...
Avbryt
Du är gäst ( Registrera dig? )
eller kommentera som gäst
Läser in kommentar ... Kommentaren uppdateras efter 00:00.

Bli först med att kommentera.