QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

Ett antal bekymrade svenskar beslutade under 2019 att skrida till handling. Landet Sverige missköttes på det grövsta av riksdagens politiker. Vad som speciellt stack i ögonen var den fria massinvandringen och en lagstiftning i riksdagen som gynnade de invandrade på område efter område, och som förvandlade urbefolkningen till andra klassens medborgare i det egna landet.

Det bildades en folkrörelse den 13 december 2019 med målet att förnya politiken radikalt genom att folkstyret skulle få större genomslag i Riksdagen. Ja, de sex partier som haft regeringsansvaret de tre senaste mandatperioderna skulle helt enkelt bytas ut. Det skulle ske den demokratiska vägen genom val. De sex partierna är Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna. Det var inte svårt att hitta ett namn på den ideella föreningen. Det blev Nix to the Six.

Vi Nixare i folkrörelsen var otåliga och byggde en valplattform på vår webbplats som stod färdig 18 september 2020. Om en proteströstning skulle tömma riksdagen på The Six skulle regeringen falla. Nu har 19 000 besökt vallokalen men bara drygt 500 röstat. Vi Nixare tolkar det så att vallokalen är känd, men att rösthandlingen inte utförs. Det finns inget parti att rösta på som är aptitligt. Det måste till nya partier med bättre politik och politiker.

Uppgiften är därför att skapa ett antal nya och bättre partier. Hur gör man det? Vi har en idé som vi ska pröva. Det är dags för oss att gå ut igen och be om pengar. Valplattformen kostade nästan 300 000 kronor och det fick vi ihop genom våra medlemmar och supportrar. Vår Swish har numret 1234 33 84 06 och Bankgirot är 5421-6270. Goda medborgare ger det lilla bidraget!

Tillbaka till rubrikens fråga: Vad är det största problemet? Invandringen har utvecklats till en politisk fråga av speciell karaktär. Den har blivit digital! Det är fråga om noll eller ett (0,1). Migrationen är en ja- eller nej-fråga. Endera sker den oreglerad eller reglerad.

Fel, menar många, för man kan ha den på en anpassad nivå. Man kan anpassa invandringen till våra diasporor, där invandrarna samlas när de kommer så att problemen inte växer där utan minskar. Det sker en assimilering som minskar diaspororna och de problem de skapar. Det är fråga om att reglera invandringen så att invandringstakten ligger anpassat under assimileringstakten. Få förnekar sanningen i denna enkla modell.

Men läget är mer komplicerat än så. Diaspororna är överfulla och en reglering skulle innebära att invandringen stryps tills problemen börjar avta i diaspororna. Det gäller också att takten i assimilationen kommer upp på en hög effektiv och mätbar nivå. Men det räcker inte som argument för att öka invandringen igen. Invandringen bör hållas låg tills diaspororna minskat så att de problem de skapar når en acceptabel nivå. Det rör sig om en strypt invandring under kanske tiotals år.

Varför kan inte detta synsätt tillämpats i Sverige? Därför att de åtta partierna i riksdagen målat in sig i två diametralt olika hörn. I denna fråga finns ideologiska fantomsmärtor som utvecklats till moraliska låsningar i politiken. Politikerna i riksdagen är därmed en del av problemet och måste därför ersättas.

Vi Nixare menar att migrationspolitiken i Sverige idag i praktisk politik är en renodlad ja/nej-fråga. Det är ingen fråga där man genom politiska byten mellan olika partier i förhandlingar – där förnuftet styr – kan komma tillbaka till den migrationsteoretiska modellen och finna en förnuftig överenskommelse om att reglera flödena invandring och assimilation. 

När ett dödläge uppstår av denna karaktär måste en part ”köras över”. Det är också så demokrati ska fungera. Majoriteten i riksdagen ska fälla avgörandet genom ett majoritetsbeslut. I ett land där demokrati råder ska också denna majoritet i riksdagen återspegla en folkmajoritet i frågan. Låt oss fråga oss om det senare villkoret är uppfyllt eller om vi, Nixare, är de som har fel?

Vad säger statistiken? Den senaste som hittas vid en sökning är ett inslag från SVT.

I Inslaget noteras alltså att 63 procent av svenskarna vill ha stramare invandring. Jag vill mena att det speglar folkviljan och skulle en utredning tillsättas av typen SOU (Statens Offentliga Utredningar) skulle den modell tillämpas för migration som refererats ovan och förslaget som de kom fram till vara strypt invandring under många år. Nu tillämpas SOU alltmer sällan. All lust att mäta opinionen i denna fråga synes också ha falnat. Men jag menar att tendensen är klar. Allt fler blir tveksamma till den fria invandringspolitiken efterhand som problemen tilltar.

Hur ser det ut i riksdagen? Det är tre partier som är för den fria invandringen. Dessa, med röstetal i riksdagen, är Miljöpartiet 4,41 %, Centerpartiet 8,61 % och Vänsterpartiet 8,00 %. De tre partierna samlar 21,02 % av folkets röster och det är också deras tyngd i riksdagen.

Av dessa tre partier har Miljöpartiet Socialdemokraterna i en politisk ”strypsnara”. Gör inte Socialdemokraterna som Miljöpartiet vill blir det regeringskris och Socialdemokraterna förlorar makten. För Socialdemokraterna är makten överordnat allt. Partiintresset står alltid över Riksintresset.

När Socialdemokraternas 28,26 % räknas in har dessa fyra partier bara 49,28 % och det är ingen majoritet. Det är nu Liberalerna kommer in i bilden. Det behövs en röst till för de fyra och det finns oftast en Liberal som ger dem det.

I ett okorrumperat läge finns således 21,02 % stöd för fri massinvandring i riksdagen, och sett till folkviljan fanns en opinion emot på minst 63 % redan i juli 2020. Den är idag med stor sannolikhet ännu större.

Vi, Nixare, anser att det är politikerna i de sex partierna i riksdagen som måste bytas ut och att nya och bättre partier som sätter Sveriges intressen över allt annat får tillträda i valet 2022. Efter vår ordonarie stämma 11 maj ökas tempot:

Svårare än så är det inte! Ett byte kommer att ske om du ger oss ditt stöd! Vi, Nixare, behöver finansiera en utbyggnad av vår webbplats till en komplett administrativ digital plattform för administration av ett politiskt parti. Den ska erbjudas nya hugade partiledningar på nätet inför valrörelsen som börjar i höst. Ett svårt administrativt hinder att starta partier är då undanröjt!

Hans Jensevik

Ordförande i Nix to the Six


Den ideella föreningen Nix to the Six har en öppen Facebookgrupp och videor på Youtube. Nu finns på Nix to the Six’ webbplats en nyligen publicerad Valplattform där du är välkommen att göra om ditt val i riksdagsvalet 2018 och även välja ministrar i Folkets regering. Välj bort det parti av de ansvariga sex S, MP, C, L, KD och M som du röstade på 2018! De lyssnar inte på dig så länge som de får din röst. Du måste först svika de trolösa.Det som publiceras på webbplatsen Nix-to-the-Six.se omfattas av grundlagsskydd. Notera att kommentarsfältet inte omfattas av det skyddet. Det innebär att du som kommenterar är helt och fullt ansvarig för det du skriver – allt för ett trevligt, sakligt och allsidigt åsiktsutbyte.

Skriv din kommentar ...
Avbryt
Du är gäst ( Registrera dig? )
eller kommentera som gäst
Läser in kommentar ... Kommentaren uppdateras efter 00:00.
 • Den här kommmentarenb är inte publicerad.
 • Den här kommmentarenb är inte publicerad.
 • Den här kommmentarenb är inte publicerad.
  Martin Gustavsson · 1 år sedan
  <a href="https://valsamverkanspartiet.wordpress.com/2021/05/18/intervju-med-hans-jensevik-ar-den-svenska-medborgaren-en-rationell-demokrat/">Intervju med Hans Jensevik – Är den svenska medborgaren en rationell demokrat?</a>
 • Den här kommmentarenb är inte publicerad.
  Hans Jensevik · 1 år sedan
  Det är en viktig anledning och de vi vänder oss till och når är människor med moral. Jag får ofta kommentaren att "jag hade ju kunnat avregistrera något annat parti, någon av de sex men då skulle jag ju ljuga". Det är alltså herr och fru Svensson, sista utposten i den svenska demokratin som inte förstår sin uppgift idag. De röstar på någon av The Six och det är en röst på Muslimska brödraskapet.
  • Den här kommmentarenb är inte publicerad.
   Martin Gustavsson - · 1 år sedan
   Den vanlige svensken vet inte vad deras röster innebär i praktiken. Deras röster leder till terror, krigsförbrytelser och att barn blir utan armar och ben, eller föds utan hud p.g.a. utarmat uran.

   Flykt och migration från eländet använder de till att skapa segregation och ojämlikhet som gör att kaos och mordfrekvens ökar.

   Att detta kan fortgå, genom att folk fortsätter att rösta för eländet, beror till stor del på att folket inte kan slita sig från fulmedierna, vilka helt tydligt är köpta av globalister och främmande makt. USA-regimen, Israel-regimen och extrema islamister är i maskopi med varann och de styr, helt tydligt, västs mainstream-medier.

   Jag kan därför rekommendera att alla era medlemmar ger sig ut på gator och torg och där samtalar med folk och ger dem grundläggande information om de korrumperade medierna, samt givetvis att ni ansluter minst ett nytt politiskt parti till Valsamverkanspartiet, så att folket ges fler alternativ att rösta på som inte stödjer folkförräderiet och som kan ge mandat redan nästa val!

   Det kan vara bråttom att sätta igång om det kommer ett nyval. Sätt igång! Häng med!

 • Den här kommmentarenb är inte publicerad.
  Torbjörn Johnson · 1 år sedan
  Anledningen till att endast 500 av 19 000 besökare röstat är troligen att de flesta av de 19 000 inte röstade på The Six och därför inte kan ta tillbaka någon röst precis som jag. Slutsatsen blir att antingen når vallokalen inte ut till dem som röstade på The Six eller så är de nöjda med resultatet. Hur når vi 100 gånger fler besökare? Har inget bra svar just nu men det tål att tänkas på.