QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

Nix to the Six har precis publicerat en video på YouTube-kanalen som handlar om den demokratiska verktygslåda för nya partier som gradvis växer fram. Det centrala begreppet är fokusparti och i videon beskrivs fem sådana partier. Tanken är att de ska finnas på Nix to the Six’ webbplats i början av januari. Det är fullt möjligt att ta initiativ till fler fokuspartier.

Gången är att du först väljer fokusparti. Sedan proteströstar du, dvs väljer bort det parti du röstade på vid valet 2018. Du fortsätter och registrerar dig som medlem i fokuspartiet. Om du verkligen vill engagera dig, väljer du att bli kandiderande medlem. Som sådan kallas du efter ett tag till en konstituerande stämma och partiet bildas som en ideell förening med stadgar och partiprogram och blir en folkrörelse. Sedan rullar det på och den 11 september 2022 gör flera av partiets kandiderande medlemmar sin debut i riksdagen.

För projektet har Nix to the Six förstärkt sin devis: Med Nix to the Six – Demokrati på riktigt.