Syftet är att få in förnuftigt folk i riksdagen och de ska vara patrioter. Det är en bristvara. Det har det varit de senaste fyra mandatperioderna då det blivit sämre för den svenska urbefolkningen hur man än mäter.

Maktväxlingar – att partier försvinner och att nya bildas – är indikationer på en effektivt fungerande demokrati. Har Sverige det? Vetskapen finns att nya ledamöter är mindre korrupta än insuttna. Ja, varför blir Sverige allt sämre? Fråga dig vad drivkrafterna kan vara. Det är inte partier som sköter landet. Det är partier vars politiker vegeterar på det.

Syftet är också att genom direktdemokrati balansera två starka lobbygrupper som har svängdörrar till de sex ansvariga partierna. Det sker genom att Nix to the Six redan från starten är uppdelad i riksdagslobbygrupper – fokuspartier – och du kan snart gå med i en sådan lobbygrupp/fokusparti på Nix to the Six’ partiportal på nätet. Varför ska du det?

Svaret är direktdemokrati. Genom interna röstningar inom fokuspartierna kan deras medlemmar besluta hur riksdagsmännen i Nix to the Six ska rösta i riksdagen i alla viktiga frågor under nästa mandatperiod, alltså under fyra år. Din röst i fokuspartiets interna röstningar får genomslag i röstningarna i riksdagen. Med Nix to the Six blir det folkets styre på riktigt!

Det blir mindre tid för våra riksdagsmän att umgås med Muslimska brödraskapets och det Internationella finanskapitalets lobbyister om de måste argumentera för sina förslag utåt för att få igenom sina förslag i riksdagen. De får folkets röster, bara om de kan övertyga med tunga argument. Det blir en politikens sakretoriska renässans fri från smutsiga personangrepp.

Detta om de två syftena, att a) få in förnuftiga patrioter i riksdagen och b) att med direktdemokrati balansera bort de två lobbygrupperna Muslimska brödraskapets och det Internationella finanskapitalet. 

Hindren att nå riksdagen är tre:

  • spärren på fyra procent
  • arbetsbördan att starta och driva nya partier
  • finansieringen av en valrörelse, att skrapa ihop cirka två miljoner kronor

Nix to the Six-portalen på nätet är en administrativ verktygslåda som effektivt hanterar de hindren. Du får adressen till portalen så snart den är publicerad.

I portalen kommer det att finnas ett växande antal fokuspartier fram till valdagen den 11 september, som vart och ett har en egen webbplats. Spärren till riksdagen klaras genom valsamverkan mellan fokuspartierna. Alltså bildas det och tillkommer fokuspartier efterhand. Det framgår hur du tillsammans med andra kan bilda fokuspartier. Det är du, som väljare, som är demokratin i Sverige! Det är du som har ansvaret för Sverige – inte riksdagsmännen. De utför det du röstar på. Vill du annorlunda måste du skapa partier och välja annorlunda.

Nu jobbas det med partiledningar för fem fokuspartier och det ryms upp till tolv på portalen. Kravet är att varje fokusparti har en och endast en fokusfråga med bäring på ett viktigt samhällsproblem. I övriga ärenden i riksdagen under kommande mandatperiod erbjuds du direktdemokrati genom interna röstningar. När demokratin flyttar upp på nätet – i trygghet från nuvarande maktpartier och andra hot – öppnas nya demokratiska möjligheter.

Ett av de fem fokuspartierna är Invandringsstopp. Det har som mål att reglera invandringstakten så att den understiger assimilationstakten och problemen minskar i diaspororna. Första åtgärd är ett mångårigt invandringsstopp för att omedelbart få ett läge där den nu låga spontana assimilationstakten får börja minska problemen i diaspororna.

Men takten i assimileringen kan och måste ökas. Den ekonomiska lärobokens enhetsskatt per invånare är assimilationens gaspedal. En skatt som inte är inkomstgraderad skapar de bästa incitamenten för alla invånare att dagligen gå till arbete eller utbildning. Den som inte arbetar och betalar denna skatt ska heller inte ha full tillgång till de offentliga tjänsterna i samhällskontraktet. Ett begränsat uppfyllande av skyldigheter leder till motsvarande begränsningar i rättigheterna. Så byggdes Sverige en gång, enligt bibelns andra Galaterbrev: ”Den som inte arbetar ska heller inte äta”. Bidrag drar till sig ekonomiska ”Free Riders” och skatter tvingar bort dem. Det sköter de skoningslösa marknadskrafterna om tillsammans med en i Sverige okorrumperad skatteförvaltning.

Fanns den skatten idag skulle den genomsnittliga invånaren betala cirka 500 kronor i skatt per dag, 5 dagar i veckan under 42 veckor per år och betalar därmed sin del av alla tjänsterna i samhällskontraktet. Det blir en skattesänkning för flertalet och en skattehöjning för många invandrare, som väljer att vara kvar i Sverige.

Ett annat av de fem fokuspartierna är Ja till kärnkraft – Nej till vindkraft. Det sägs att ingen vill finansiera en kärnkraftsutbyggnad. Det är en felsyn. Produktion och distribution av elektricitet är en offentlig verksamhet redan i den andra pelaren av de sex i samhällskontraktet. Den har rubriken ”Stora projekt”. Du har här en bild av samhällskontraktet:

 

Här finns projekt som är så stora och har så höga investeringsutgifter att det inte finns marknadslösningar för dem. Ingen genomför dem om inte staten engagerar sig genom en myndighet med entydigt ansvar. En sådan myndighet ska återetableras för elförsörjningen. Med elförsörjningen kan man inte leka affär som Miljöpartiet har fått övriga partier att tro.

Varje verksamhet som producerar och distribuerar elektricitet ska bära alla sina kostnader – utan skatter och bidrag – och sälja sin el på elbörsen villkorsneutralt i konkurrens med övriga aktörer. Nya producenter anvisas till anslutningspunkter i stamnätet och bygger själva ledningarna dit. Under dessa villkor finns inga vindkraftverk som är lönsamma. Skulle det vara så gäller en ekonomisk kalkyl som påvisar det. Det kommunala vetot behålls intakt.

Ett tredje fokusparti är Rättsstaten och vad det omfattar ser du i den första pelaren på bilden om samhällskontraktet ovan. Det finns två modeller och den ena, som finns i de västliga demokratierna, kallas rättsstatens samhälle. Den andra är klanernas samhälle. Den senare är ett elitstyre byggd på personrelationer och därmed diktatorisk och kollektivistisk.

Målet för fokuspartiet Rättsstaten är två, dels att säkra att besluten i riksdagen uppfyller Regeringsformens beredningskrav, dels att det svenska rättssystemet blir så snabbfotat att det kan återta makten från de invandrande klanernas illegala maktutövning.

Det inrättas en Grundlagsdomstol med speciellt befogenheterna att upphäva beslut i Riksdagen som fattats på beslutsunderlag som inte uppfyller grundlagarnas beredningskrav. Nu brister det främst i framtidskonsekvenser och ekonomiska underlag. Beslutupphävelse ansöks av medborgare genom moratorium till Grundlagsdomstol, som efter prövning kan låta ärendet vila tills folkomröstning eller beredningsmässig rättelse har skett.

En decentralisering av rättsstaten ökar dess makt och beredskap att svara upp mot dagens snabbfotade klankriminalitet. Varje kommun av våra 290 blir en lokal rättsmyndighet med egen polis, tingsrätt och fängelse. Kommunstyrelsen får tillsätta och avsätta den lokala rättsvårdande myndighetschefen efter rådighet.

Fru Svensson, som våldtas en söndag kväll, ska inte möta sina våldtäktsmän på gator och torg kommande vecka. Efter läkar- och polisutredningar ska dessa hämtas in omedelbart och dömas. Allt kan hanteras lokalt snabbt och smidigt så som skedde förr när polisen var en kommunal angelägenhet. Den funktionen ska inte centraliseras till EU och Bryssel, utan i stället skyndsamt återföras till lokal nivå.

Nästa två fokuspartier är Bilpartiet och har med pålagor på bränslen att göra och Skolpartiet där alla är besjälade av att förklara för lärarna HUR de ska undervisa i katedern i stället för att bekymra sig om VAD eleverna ska ha för kunskaper med sig ut i livet för att Sverige ska kunna ha en hög välfärd i framtiden. Mellan kunskapsnivå och välfärdsnivå finns ett direkt och järnhårt samband. Sverige ska inte bli en framtida misslyckad välfärdsstat.

Du kommer igång genom att gå runt på de olika fokuspartiernas webbplatser och spana. Du bestämmer vilken fokusfråga som är viktigast för dig. Du proteströstar för att ge ditt valda fokusparti rätt tyngd i valsamverkan under Nix to the Six-paraplyet. Du går med i fokuspartiet för att kunna utöva direktdemokrati. Du röstar på Nix to the Six i valet den 11 september.

Tack, du som har läst ända hit! I dig har vi Nixare en bundsförvant. Portalen är upphandlad. Den är byggd utomlands och har kostat drygt en halv miljon, som Nixare har insamlat i form av medlemsavgifter och gåvor. Byggd i Sverige skulle den ha kostat miljoner. Vi Nixare hoppas svenska väljare hedrar alla Nixares försakelser genom att ta seriöst på valet den 11 september. Du går inte till vallokalen för att visa omvärlden att Sverige är en demokrati genom högt valdeltagande, som du uppmanas göra av etablissemangspartierna. Du går till vallokalen för valhandlingens innehåll och det har med empati att göra, både huvud och hjärta. Vilket land vill du ge dina barn och barnbarn? Du lägger din röst på Nix to the Six.

Hans Jensevik, ordförande i Nix to the Six.


Den ideella föreningen Nix to the Six har en öppen Facebookgrupp och videor på Youtube. Här finns mer information om den partiportal som håller på att byggas, dvs VRM-systemetDet som publiceras på webbplatsen Nix-to-the-Six.se omfattas av grundlagsskydd. Notera att kommentarsfältet inte omfattas av det skyddet. Det innebär att du som kommenterar är helt och fullt ansvarig för det du skriver – allt för ett trevligt, sakligt och allsidigt åsiktsutbyte.

Skriv din kommentar ...
Avbryt
Du är gäst ( Registrera dig? )
eller kommentera som gäst
Läser in kommentar ... Kommentaren uppdateras efter 00:00.

Bli först med att kommentera.