QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Erbjudande om ett ”snabbköp” på nätet för ledare av nya partier i Sverige

I ett snabbköp gör kunderna större delen av jobbet. Hos oss gör väljarna större delen av jobbet. Det sker genom Nix to the Six administrativa portal på nätet för hantering av väljare till fokuspartier. Du möter här ett nytt synsätt gällande hur partier ser ut och verkar och tre aggressiva innovativa funktioner för att erövra väljare från de åtta traditionella partierna i riksdagen inför valet 2022.

Fokuspartier driver max tre hjärtefrågor och helst bara en. Tillsammans i valsamverkan med andra fokuspartier, som drivar sina hjärtefrågor täcks ett brett spektrum av samhällsproblem samtidigt som samarbetet underlättar att fyraprocentsspärren passeras så att alla blir representerade i riksdagen.

Även väljare har hjärtefrågor men det räcker inte. Du måste erbjuda mer. Det finns två lobbygrupper i riksdagen som bestämmer mycket varje dag under en mandatperiod och väljaren är maktlös utom på valdagen. Det är Muslimska brödraskapet och det internationella finanskapitalet. En daglig motkraft är att du genom medlemskap i ditt fokusparti erbjuder dina väljare att varje dag dygnet runt inom partiet kunna rösta hur partiets riksdagsmän ska rösta i viktiga frågor i riksdagen. Denna nya möjlighet bör vara attraktiv för väljare som känner att det är angeläget att ta ansvar för landet i dagens svåra läge.

De tre nya funktionerna läggs till ditt partis webbplats (om du redan har en) eller så erbjuds du en mall med dessa funktioner som lätt uppgraderas till ditt partis webbplats. De tre funktionerna är ett medlemsregister med en e-postfunktion för massutskick, en vallokal för aggressiv missnöjesröstning mot partierna i riksdagen som ser hur de förlorar röster och en vallokal där ditt partis uppenbart bättre skuggregering väljs av ditt eget partis medlemmar från en lista av partikandidater du godkänner.

En besökare kan surfa på ditt fokuspartis webbplats helt fritt med undantag av någon av dessa tre centrala funktioner som kräver Mobilt Bank-ID och Swish. Man går in genom Mobilt Bank-ID och därefter betalar inträde vid en Swish-dörr. Den senare finansierar hela din verksamhet genom besöksavgifter och gåvor och ditt parti blir härigenom en äkta folkrörelse. Partiet är en ideell förening med organisationsnummer och har ett företagsupplägg i bank med Swish och Swishhandelskonto.

Alla fokuspartier är kopplade till Nix to the Six webbplats där en portal finns med två uppgifter i realtid. Dels en valsedel ”Nix to the Six valsamverkan” som visar i vilken ordning de ingående fokuspartierna har riksdagsmän i riksdagen. Dels ett diagram som visar de åtta partiernas förluster i missnöjesröstningen och hur de samlade fokuspartiernas röstetal förhåller sig till fyraprocentsspärren.

Alla som vill verka i ett fokusparti knutet till Nix to the Six portal ingår ett avtal om dels tjänsten och dess innehåll, dels villkoren för ett samarbete mellan de ingående fokuspartierna. 

Detta är till för dig som känner att Sverige är på fel väg och att du har en bättre politik än den som förs i riksdagen. Du vet att valet den 11 september 2022 blir helt avgörande för Sveriges framtid. Du är tvingad till passivitet beroende på de höga hinder som finns för att starta nya partier. Nix to the Six erbjuder dig lösningen så att du kan ägna större delen av din tid åt politik. Du blir riksdagsman.

pdfLadda hem texten som PDF.

Styrelsen i Nix to the Six – vald på årsmötet 2021-05-11

Ordinarie ledamöter

Hans Jensevik, ordförande, ett år kvar på sitt mandat

Lennart Matikainen (omval)

Stefan Torssell (nyval)

Gunilla Edelstam (nyval)

Rolf Oward, sekreterare, ett år kvar på sitt mandat

 

Suppleant

Annette Johnstone Jarmyr 

Stadgar för den ideella föreningen ”Nix to the Six”

Stadgar fastställda den 19 november 2019.
Organisationsnummer 802527-3304

§ 1 Firma

Föreningens namn är Nix to the Six. Föreningen är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening.

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningens syfte är att effektivisera de demokratiska institutionerna i Sverige så att folkviljan får större tyngd i den dagliga politiken i Riksdagen. Det ska ske genom att föreningens verksamhet ska vara så utformad att väljarna dagligen ska kunna registrera hur de vill rösta i kommande val, varvid det också dagligen framgår hur Riksdagens sammansättning kommer att se ut efter kommande val. Den ambitionen gäller från och med nu och alla kommande mandatperioder, så länge Sverige är en demokrati som tillåter föreningens ändamål och verksamhet.

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma för ”Nix to the Six” den 19 november 2019 i Stockholm

Närvarande: Hans Jensevik, Rolf Oward och Stefan Fahlander.

Här finns flygblad i PDF-format som du kan ladda hem:

Pressmeddelande från Nix to the Six (2021-03-17)

Dagen D närmar sig – en nyhetsvideo om läget en vecka före omröstningen 24 mars

Vet du att det fanns en moralisk-ekonomisk modell före 1970 som gjorde Sverige till en av världens rikaste länder 1970 med hög välfärd? Den modellen finns redovisad och förklarad i videon, som visar att det bara blir sämre i Sverige hur man än mäter.

Vad som behövs är att Moderater och Kristdemokrater tar ett tungt moraliskt ansvar den 24 mars i Riksdagen och röstar nej till EU:s återhämtningspaket (stöldpaketet) och därmed visar sin regeringsduglighet inför valet 2022

Videon innehåller de tunga moraliska argument som ska hindra Moderater och Kristdemokrater från att med en politisk klackspark skicka 150 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar till EU för vidare distribution till länder som betraktas om fattiga, men som egentligen missköter sina ekonomier och som underlåtit att göra det under lång tid.

Står M och KD på rätt sida? Vågar de stå upp för moralen? 

Ta del av videon och titta gärna på avsnittet med den moraliska modellen flera gånger:

 

Kontakt:

Hans Jensevik, ordförande, Nix to the Six

Tel: 0705-14 60 32

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Nix to the Six

Syftet med den ideella föreningen Nix to the Six är att effektivisera de demokratiska institutionerna i Sverige så att folkviljan får större tyngd. Föreningen har 290 medlemmar, driver en Facebookgrupp med 3 600 personer och omsatte förra året 370 000 kronor och byggde en valplattform på sin webbplats. 


Pressmeddelande från Nix to the Six (2021-03-15)

Ödesfrågan 24 mars – EU:s återhämtningspaket

Frågan om EU:s återhämtningspaket – stöldpaketet kallat – ska tas upp till behandling och beslut i Riksdagen den 24 mars. Viktigt att riksdagen säger nej

Det handlar om att Sverige ska låna mellan 145 och 185 miljarder kronor för att ge till fyra ”fattiga” EU-länder Portugal, Spanien, Italien och Grekland. Hittills har frågan smugits igenom i tysthet utan speciellt mycket debatt. Den borde få uppmärksamhet.

Läget är klart. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna röstar nej. Röstar Moderaterna och Kristdemokraterna nej så nås majoritet för nej och frågan faller. Det är vad de vill men anser sig inte kunna. De känner sig bundna av vännerna i EU att rösta ja. Partiintresset ställs över riksintresset.

Varför är det viktigt? Det gäller en ny skatteform och gigantiska penningbelopp.

-Det här paketet innebär att svenska politiker ska godkänna en skatteform som ger Bryssel rätt att ta ut framtida skatter på dina barn, dina barnbarn och dina ännu ofödda barn, säger Hans Jensevik, nationalekonom och ordförande för folkrörelsen Nix to the Six. Vi lånar för att ge bort …

-Under några timmar den 24 mars ska Riksdagen fatta ett beslut som motsvarar ungefär halva kostnaden för utbyggnaden av den planerade snabbtågsutbyggnaden för cirka 300 miljarder kronor. Det är mycket pengar som lättvindigt skickas iväg!

Den nya skatteformen är en kombination av beskattning och belåning. Pengar ska lånas nu för att omedelbart delas ut till ”behövande” länder. Amorteringarna betalas långt in i framtiden genom årlig beskattning under lång tid av kommande generationer – alltså våra barn, barnbarn och ännu ofödda barn. Gör man så?

-Det här är till sist en ytterst moralisk fråga. Nu levande generation ska självfallet inte belåna framtida generationer. Det här är en välståndsplundring som måste stoppas.

För alla som snabbt och smidigt vill veta mer och för journalister som vill skriva om frågan finns åtta videor att titta på och ett stort antal blogginlägg.

 

Kontakt:

Hans Jensevik, ordförande, Nix to the Six

Tel: 0705-14 60 32

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Nix to the Six

Syftet med den ideella föreningen Nix to the Six är att effektivisera de demokratiska institutionerna i Sverige så att folkviljan får större tyngd. Föreningen har 290 medlemmar, driver en Facebookgrupp med 3 600 personer och omsatte förra året 370 000 kronor och byggde en valplattform på sin webbplats. 


Pressmeddelande från Nix to the Six (2021-03-02)

Halva framtidens järnvägsutbyggnad till EU!

EU:s återhämtningspaket – stöldpaketet kallat – diskuterades fram under 2020. Det ska godkännas genom beslut i de nationella parlamenten i år, för Sveriges del onsdagen 24 mars.

Varför är det så viktigt att vi – Sveriges riksdag – säger nej?

Det handlar om att stoppa plundringen av välfärdsstaten Sverige, en plundring som saknar moraliskt motstycke:

-Det här paketet innebär att svenska politiker ska godkänna en skatteform som ger Bryssel rätt att ta ut framtida skatter på dina barn, dina barnbarn och dina ännu ofödda barn, säger Hans Jensevik, nationalekonom och ordförande för folkrörelsen Nix to the Six. Vi lånar för att ge bort …

Den nya skatteformen är en kombination av beskattning och belåning. Pengar ska lånas nu för att omedelbart delas ut till ”behövande” länder. Amorteringarna betalas långt in i framtiden genom årlig beskattning under lång tid av kommande generationer – alltså våra barn, barnbarn och ännu ofödda barn.

-Diskussionerna började under 2020 med att EU lånar 8 000 miljarder kronor, säger Hans Jensevik, och av detta tar Sverige en skuld mellan 145 och 185 miljarder kronor. Stora belopp ska direkt ställas till Portugals, Spaniens, Italiens och Greklands förfogande att användas där för konsumtion för att ”kickstarta deras ekonomier”. Det är fyra länder som under lång tid systematiskt misskött sina ekonomier och har överbelånade statsfinanser.

Är det mycket pengar?

Under några timmar den 24 mars ska Riksdagen fatta ett beslut som motsvarar ungefär halva kostnaden för utbyggnaden av det svenska järnvägsnätet. Ja, det är mycket pengar som lättvindigt ska skickas iväg!

I videon 8 000 miljarder förklarar Nix to the Six rättframt och lättbegripligt vad stöldpakten egentligen innebär:

 

-Hur ska väljarna göra för att sätta tryck på politikerna att inte förskingra mer av Sveriges tillgångar? Börja med att titta på videon! Fundera sedan på vilka konsekvenserna blir för vårt land. Nästa steg är att skicka en tydlig signal till det parti i riksdagen du röstade på 2018 att det inte får din röst i valet 2022 om det godkänner EU:s paket i riksdagen i mars. Så enkelt är det att rösta Nej i Folkets folkomröstning om EU:s återhämtningspaket.

-Det här är till sist en moralisk fråga. Nu levande generation ska självfallet inte belåna framtida generationer. Den EU-typen av välståndsplundring måste stoppas nu.

Kontakt:

Hans Jensevik, ordförande, Nix to the Six

Tel: 0705-14 60 32

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nix to the Six

Syftet med den ideella föreningen Nix to the Six är att effektivisera de demokratiska institutionerna i Sverige så att folkviljan får större tyngd. Föreningen har 290 medlemmar, driver en Facebookgrupp med 3 600 personer och omsatte förra året  370 000.


Pressmeddelande från Nix to the Six (2021-02-23) 

Stoppa välståndsplundringen!

EU:s återhämtningspaket – stöldpaketet kallat – diskuterades fram under 2020. Det ska godkännas genom beslut i de nationella parlamenten i år, för Sveriges del onsdagen 24 mars.

Varför är det så viktigt att vi – Sveriges riksdag – säger nej?

Det handlar om att stoppa plundringen av välfärdsstaten Sverige, en plundring som saknar moraliskt motstycke:

-Det här paketet innebär att svenska politiker ska godkänna en skatteform som ger Bryssel rätt att ta ut framtida skatter på dina barn, dina barnbarn och dina ännu ofödda barn, säger Hans Jensevik, nationalekonom och ordförande för folkrörelsen Nix to the Six. Vad har politikerna för moralisk rätt till det? Att sätta barn, barnbarn och ofödda barn som pant för gigantiska lån som ska gå till andra länder. Vi lånar för att ge bort …

Den nya skatteformen är en kombination av beskattning och belåning. Pengar ska lånas nu för att omedelbart delas ut till ”behövande” länder. Amorteringarna betalas långt in i framtiden genom årlig beskattning under lång tid av kommande generationer – alltså våra barn, barnbarn och ännu ofödda barn. Och svenskarna får arbeta allt längre, betala allt mer i skatt samtidigt som antalet fattigpensionärer ökar … och det är bara några poster i en alltför lång lista.

-Diskussionerna började under 2020 med att EU lånar 8 000 miljarder kronor, säger Hans Jensevik, och av detta tar Sverige en skuld mellan 145 och 185 miljarder kronor. Stora belopp ska direkt ställas till Portugals, Spaniens, Italiens och Greklands förfogande att användas där för konsumtion för att ”kickstarta deras ekonomier”. Det är fyra länder som under lång tid systematiskt misskött sina ekonomier och har överbelånade statsfinanser.

I videon 8 000 miljarder förklarar Nix to the Six rättframt och lättbegripligt vad stöldpakten egentligen innebär:

 

-Hur ska du, som är herr och fru Svensson, göra för att sätta tryck på politikerna att inte förskingra mer av Sveriges tillgångar? Ta dig tid och titta på videon! Fundera sedan på vilka konsekvenserna blir för vårt land. Nästa steg är att du skickar en tydlig signal till det parti i riksdagen du röstade på 2018 att det inte får din röst i valet 2022 om det godkänner EU:s paket i riksdagen i mars. Så enkelt är det att rösta Nej i Folkets folkomröstning om EU:s återhämtningspaket.

-Det här är till sist en moralisk fråga. Nu levande generation ska självfallet inte belåna framtida generationer. Den EU-typen av välståndsplundring måste stoppas nu.

Kontakt:

Hans Jensevik, ordförande, Nix to the Six Tel: 0705-14 60 32 E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nix to the Six

Syftet med den ideella föreningen Nix to the Six är att effektivisera de demokratiska institutionerna i Sverige så att folkviljan får större tyngd. Föreningen har 290 medlemmar, driver en Facebookgrupp med 3 600 intresserade och omsatte förra året 370 000.


Pressmeddelande från Nix to the Six (2020-10-20) 

Vallokalen finns numera på engelska hos Nix to the Six

Som ett komplement till Vallokalen har den ideella föreningen Nix to the Six tagit fram en engelsk version – The Polling Station:

   -Givetvis är funktionerna på The Polling Station samma som hos Vallokalen, säger Hans Jensevik, ordförande i Nix to the Six, dvs om du vid valet 2018 röstade på ett av de sex partierna S, MP, C, L, KD eller M, kan du visa ditt missnöje med dem genom att besöka The Polling Station och bocka av det partiet.

Demokratiskt tryck

Genom att parkera sin röst på exempelvis Sofflockspartiet (SL) till dagarna före nästa val, skapar väljarna ett tydligt och starkt tryck på de sex partierna. 

-Partierna gör ett stort misstag om de tror att de kan ignorera väljarnas röstmakt. Men det är ett beteende som snabbt kommer att ändras, för ju fler röster de förlorar, ju mer tvingas de att anpassa sig till vad väljarna vill. Här finns en enorm kraft eftersom politisk makt enbart räknas i röststyrka i en demokrati, och den förstärks dagligen av det allt mer minskande förtroendet för landets ledning.

Nix to the Six samlar missnöjda väljares röster och utgör en sann demokratisk motvikt till The Six – en klassisk folkrörelse.

Två vallokaler

Den svenska vallokalen finns här: https://www.nix-to-the-six.se/sv/polling-station och den engelska här: https://www.nix-to-the-six.se/en/polling-station

   -Det finns också två instruktionsfilmer som visar hur avröstningen går till, säger Hans Jensevik, en kort och en lång. 


Pressmeddelande från Nix to the Six (2020-09-29)

Vallokalen klar på Nix to the Six

Den ideella föreningen Nix to the Six samlar missnöjda väljares röster. De som vill vara med och skapa ett demokratiskt tryck på de sex partierna S, MP, C, L, KD och M gör det i Vallokalen på www.nixtothesix.se.

-Om du vid valet 2018 röstade på ett av de sex partierna kan du signalera din vägran att rösta på något av dem igen genom att besöka Vallokalen och bocka av det partiet, säger Hans Jensevik, ordförande i Nix to the Six. Du anger exempelvis Sofflocket (SL) som din plats tills dagarna före nästa val 2022, eller i ett extraval innan dess.

Vallokalen ger makt

Ett av syftena med Vallokalen på Nix to the Six är att få väljarna att inse vilken stor röstmakt de har tillsammans med andra missnöjda väljare. -Om politiker ser att de förlorar röster så agerar de – inte förr! Nix to the Six samlar därför missnöjda väljares röster och omvandlar dem till ett sant demokratiskt tryck på de sex partierna. Här finns en enorm kraft och den förstärks dagligen av den alltmer sviktande tilliten till och missnöjet med landets ledning.

Demokratins sista utpost

Väljarna är demokratins sista utpost. Vallokalen på Nix to the Six ger dem möjlighet att sätta en veritabel blåslampa på de sex partierna och se om de verkligen kan samla ihop sig före valet 2022 och börja agera – inte bara prata.

-Politiker är rösträknare, säger Hans Jensevik, och de agerar först när de ser att deras passivitet och oförmåga kostar röster. Givetvis kommer Nix to the Six aldrig att rekommendera hur väljarna ska rösta – syftet är helt enkelt att samla alla missnöjda och svikna, att vara en konstruktiv och kraftfull kanal för deras frustration och på så sätt stärka demokratin på allvar.


Pressmeddelande från Nix to the Six (2020-03-31)

Vad händer efter Corona?

Det finns en fortsättning också. Vad händer i Sverige när situationen väl stabiliserats och vi vet mer vilka effekter som viruset fått (och får) på samhället – såväl vad gäller hälsa som ekonomi? Kan det rent av vara så att boten är värre än soten? Den ideella föreningen Nix to the Six har just släppt två videor med bäring på Corona.

Framtiden i Sverige efter Coronapandemin:

-Politik är prat eller resultat. I Sverige är det mest prat, säger Hans Jensevik, nationalekonom och ordförande i Nix to the Six. Verkstaden är ofta väldigt liten och kommer det svåra frågor, begravs de inte sällan i alibiutredningar.

-Det finns gott om krisutlösande ekonomiska obalanser. Och nu har vi en pandemi som har potential att om inte tippa helt lasset, så åtminstone se till att färden blir skakig. Svåra tider stundar!

Framtiden kräver ekonomisk tillväxt: 

-Vi kommer att få se tillväxtpolitikens återkomst och fördelningspolitikens sorti. Tillväxt innebär att alla i Sverige som kan jobba också gör det. Det innebär dessutom att den så grundmurade filosofin att ta från de rika och ge till de fattiga försvinner.

-Landet behöver en nystart, där socialdemokratiskt Robin-Hood-tänkande och vänsterliberal, splittrande identitetspolitik ersätts av en politik för ekonomisk tillväxt.

-Att tillväxt behövs märks inte minst ute i kommunerna, där skatteintäkterna redan i år kanske minskar med tiotalet procent eller mer. Det krävs sträva ombudgeteringar, minst sagt.


Pressmeddelande från Nix to the Six (2020-02-25)

Förening bildad för att stärka demokratin i Sverige

Syftet med den ideella föreningen Nix to the Six är att effektivisera de demokratiska institutionerna i Sverige så att folkviljan får större tyngd i den dagliga politiken i Riksdagen.

-Namnet kommer av att det är sex partier, dvs S, MP, C, L, KD och M, som haft ansvaret för Sverige under de senaste mandatperioderna, säger Hans Jensevik, ordförande i Nix to the Six. Det är de sex partierna som sett till att läget i landet blivit allt sämre hur man än mäter.

-Tyvärr ställs partiintresset ofta över riksintresset, där plakatpolitik och symbolhandlingar trumfar över verkliga åtgärder. De sex partierna sköter inte Sverige och deras bristande förmåga att leverera de centrala tjänsterna i samhällskontraktet blir alltmer uppenbara.

(Svensk version längre ner.)

This GDPR and Privacy Policy will explain how Nix to the Six uses the personal data we might collect from you when you use our website. This policy is in direct response to the requirements of the General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).

By visiting this website (and using its voting features), you agree to the Privacy Policy we have created in accordance with the GDPR legislation as described here.

Topics:

 • What data do we collect?
 • How do we collect your data?
 • How will we use your data?
 • How do we store your data?
 • Marketing
 • What are your data protection rights?
 • What are cookies?
 • How do we use cookies?
 • What types of cookies do we use?
 • How to manage your cookies
 • Privacy policies of other websites
 • Changes to our privacy policy
 • How to contact us
 • How to contact the appropriate authorities

What data do we collect?

Nix to the Six collects the following data:

 • Personal identification information (Name, email address, phone number, etc.)

How do we collect your data?

You directly provide Nix to the Six with most of the data we collect. We collect data and process data when you:

 • Voluntarily provide feedback on any of our message boards or via email.
 • Use or view our website via your browser’s cookies.

How will we use your data?

Nix to the Six collects your data so that we can:

 • Process Polling Station and other data to create voting charts.
 • Email you with relevant information.

We never share your data with other companies or individuals.

How do we store your data?

Nix to the Six  securely stores your data in encrypted form at our server location.

What are your data protection rights?

Nix to the Six would like to make sure you are fully aware of all of your data protection rights. Every user is entitled to the following:

The right to access – You have the right to request Nix to the Six for copies of your personal data. We may charge you a small fee for this service.

The right to rectification – You have the right to request that Nix to the Six correct any information you believe is inaccurate. You also have the right to request Nix to the Six to complete the information you believe is incomplete.

The right to erasure – You have the right to request that Nix to the Six erase your personal data, under certain conditions.

The right to restrict processing – You have the right to request that Nix to the Six restrict the processing of your personal data, under certain conditions.

The right to object to processing – You have the right to object to Nix to the Six’s processing of your personal data, under certain conditions.

The right to data portability – You have the right to request that Nix to the Six transfer the data that we have collected to another organization, or directly to you, under certain conditions.

If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us at our email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Cookies

Cookies are text files placed on your computer to collect standard Internet log information and visitor behavior information. When you visit our website, we may collect information from you automatically through cookies or similar technology.

For further information, visit www.allaboutcookies.org.

How do we use cookies?

Nix to the Six uses cookies in a range of ways to improve your experience on our website, including:

 • Keeping you signed in
 • Understanding how you use our website

What types of cookies do we use?

There are a number of different types of cookies, however, our website uses:

 • Functionality – Nix to the Six  uses these cookies so that we recognize you on our website and remember your previously selected preferences.  A mix of first-party and third-party cookies are used.

How to manage cookies

You can set your browser not to accept cookies, and the above website tells you how to remove cookies from your browser. However, in a few cases, some of our website features may not function as a result.

Privacy policies of other websites

Nix to the Six’s website may contain links to other websites. Our privacy policy applies only to our website, so if you click on a link to another website, you should read their privacy policy.

Changes to our privacy policy

Nix to the Six  keeps its privacy policy under regular review and places any updates on this web page. This privacy policy was last updated on 28 September 2020.

How to contact us

If you have any questions about Our Company’s privacy policy, the data we hold on you, or you would like to exercise one of your data protection rights, please do not hesitate to contact us.

Email us at: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Personuppgifter, sekretess och integritet

Nix to the Six följer GDPR (General Data Protection Regulation) om personuppgifter och personlig integritet. Klicka här om du vill veta mer om dataskyddslagen och de rättigheter som du har.

Genom att besöka den här webbplatsen (och använda röstningsfunktionerna), godkänner du den Privacy Policy som vi upprättat i enlighet med GDPR på det sätt som beskrivs här.

Exempel på rättigheter:

 • Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade.
 • Du har rätt att få ett utdrag över de personliga uppgifter som Nix to the Six har om dig.
 • Du har rätt att få dina personliga uppgifter borttagna som Nix to the Six har om dig, under vissa omständigheter
 • Du har rätt att invända mot bearbetningen av de personliga uppgifter som Nix to the Six har om dig.

När du lämnar personliga uppgifter till oss sparar vi dem  i den utsträckning som behövs för att kunna erbjuda dig exempelvis omröstningstjänster.

Vi lämnar inte ut dina personliga uppgifter till tredje part. De aktörer som kan komma i kontakt med dina personliga uppgifter är till exempel Swish, Bank-ID, vårt webbhotell och liknande som vi eller du anlitar i vår kommunikation.

Genom att använda omröstningstjänsterna samtycker du till att vi behandlar dina personliga uppgifter på dessa sätt.

Personliga uppgifter som används och bearbetas

 • Kontaktuppgifter, som namn, e-postadress och telefonnummer.
 • Betalningsinformation, som vid transaktioner med Swish- och Bank-ID-systemen.

Cookies (kakor)

När du besöker nix-to-the-six.se samlas viss information i så kallade cookies. Det är små textfiler som lagras i den webbläsare som du använder.

En sådan fil innehåller exempelvis text, siffror och datum.

Insamling av personliga uppgifter

De uppgifter om dig som Nix to the Six samlar in kommer direkt från dig. En del av dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna erbjuda exempelvis omröstningstjänsterna. Du kan alltid välja att inte dela med dig av viss personlig information, men det kan innebära att en del funktioner inte kan användas.

Uppdatera dina personliga uppgifter

Vi försöker se till att de personliga uppgifter som vi har om dig är riktiga och aktuella. Om de ändras ber vi dig informera oss om det.

Om du anser att vi bearbetar dina  personliga uppgifter på ett sätt som står i strid med Dataskyddslagen ber vi dig att kontakta oss. Om du vill klaga ska du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Lagring av personliga uppgifter

Nix to the Six lagrar dina personliga uppgifter bara så länge som det är nödvändigt för att genomföra det som var syftet med uppgiftsinsamlingen. Lagringstiden beror på vilken typ av information som samlats in.