QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma för ”Nix to the Six” den 19 november 2019 i Stockholm

Närvarande: Hans Jensevik, Rolf Oward och Stefan Fahlander.

§ 1

Mötet öppnades av Hans Jensevik som hälsade de närvarande välkomna och förklarade syftet med mötet.

§ 2

Hans Jensevik valdes till ordföranden vid föreningsstämman.

§ 3

Ordföranden vid föreningsstämman anmälde Rolf Oward som sitt val av protokollförare.

§ 4

Stefan Fahlander valdes till justerare.

§ 5

Föreningsstämman beslutade enhälligt att bilda en ideell förening och anta de föreslagna stadgarna för Nix to the Six.

§ 6

Föreningsstämman beslutade att för tiden fram till slutet av den första ordinarie föreningsstämman välja tre styrelseledamöter och en suppleant.

Föreningsstämman valde Hans Jensevik, Rolf Oward, Lennart Matikainen till styrelseledamöter och Leif Erixell till styrelsesuppleant.
Till föreningens ordförande valdes Hans Jensevik.

§ 7

Till revisor för tiden fram till slutet av den första ordinarie föreningsstämman valdes Stefan Fahlander och till revisorssuppleant Erik Berglund.

§ 8

Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:
Rolf Oward

Ordföranden för föreningsstämman:
Hans Jensevik

Justerare:
Stefan Fahlander