QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

Styrelsen i Nix to the Six – vald på årsmötet 2022-03-08

Ordinarie ledamöter

Hans Jensevik, ordförande, omval

Lennart Matikainen, ett år kvar på sitt mandat

Stefan Torssell, ett år kvar på sitt mandat

Gunilla Edelstam, ett år kvar på sitt mandat

Åke Thunström, nyval (två år)

Lars Bernhoff, nyval (ett år)

Rolf Oward, sekreterare, omval

 

Suppleant

Annette Johnstone Jarmyr. omval