På den här webbplatsen finns två vallokaler – en till Riksdagen och en till Folkets regering, där du väljer dina 12 drömministrar. Båda har internetbanksäkerhet. Du behöver dator och mobil med Swish och BankID. Vallokalerna är byggda för dator, men det går också att rösta med mobil.

Den viktigaste är Vallokalen (Riksdagen) som öppnades den 18 september 2020 och har funnits drygt ett halvt år. Den har besökts av mer än 19 000 personer varav cirka 490 har röstat eller runt 2,5 procent av besökarna (31 mars 2021).

Vallokalen (Riksdagen) är som ett riktigt val – man har således bara ett försök. Man kan bara gå in i Vallokalen en gång! Man kan därför inte ”spana” och gå in en gång till. Hur det praktiskt går till att rösta framgår av demonstrationsvideor, en kort och en lång.

I Vallokalen (Riksdagen) sker proteströstning mot ”The Six”. Röstade du på Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna 2018 har du redan proteströstat. Du får därför inte rösta. Gå inte in! 

Slutsats: Många besöker Vallokalen i avsikt att proteströsta, men det är ytterst få som verkligen gör det. Modet sviker eller avsikten går förlorad i något avgörande skede. Olika klagomål har nått oss. De viktigaste har du här:

  • Vallokalen har internetbanksäkerhet. Det kostar och därför finns en Swishdörr in till Vallokalen som kostar 5 kronor att passera. Det retar många som anser att det ska vara gratis att proteströsta. Många beskyller Nix to the Six att ”tigga” pengar och avbryter av den anledningen. Men både kontrollen av BankID för att säkerställa att en person hade rösträtt i valet 2018 och säkerheten kring webbplatsen mot hackare och liknade har sina kostnader.
  • Villkoret att man bara kan gå in en gång och avregistrera sin röst är dels svårt för många att acceptera, dels lätt att glömma väl inne i Vallokalen. När det säkerställs med BankID att du hade rösträtt 2018 och passerat in i Vallokalen sparas det i en databas. Du släpps inte in igen. Du får bara en – och endast en – möjlighet att ta tillbaka din röst du gav 2018. Det är så i val. Följaktligen är det så här också: Du har bara en röst! Du kan inte rösta flera gånger.
  • Det är en proteströstning, vilket innebär att du tar tillbaka den röst du gav ditt parti i valet 2018. Du avregistrerar det parti du valde då. Denna avregistrering sparas inte i en databas eller på något annat sätt. Det finns en räknare för varje parti. Den ökar med en enhet för det parti du anger som ditt val 2018. Ingen hackare eller någon annan obehörig person kan se hur du röstade 2018 efter det att du lämnat Vallokalen. Många säger att de ändå väljer att lämna utan att rösta inne i Vallokalen, för de tror inte att valhemligheten förblir hemlig.
  • Det är påfallande många som berättat för oss att de gått in med föresatsen att proteströsta, men i det avgörande ögonblicket inte kunnat klicka i rutan för det parti de valde 2018. Man upplever avregistreringen som ett svek av sitt parti även om de själva anser att det parti de valde 2018 svikit dem. Det finns en känslomässig bindning mellan väljare och parti som är asymmetrisk i styrka – förmodligen även av psykologiska skäl.
  • Många säger att de går in i Vallokalen med sakligt baserade personliga ambitioner att proteströsta, men väl framme i Vallokalen tar känslor och psykologiska faktorer över och man går ut utan att ha gjort någon valhandling. Man är sålunda starkare bunden av projektioner från andra personer i sin omgivning, karismatiska politiker eller partipropaganda än vad man tror.