QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

“The Six” är S, MP, C, L, KD och M.

  • Dessa partier har haft ansvar för Sverige under de senare mandatperioderna under vilket läget i landet har förvärrats hur man än mäter.
  • Partiintresset har ofta ställts över riksintresset. Det är inte sex partier som sköter ett land utan sex partier som vegeterar på ett land. Tilliten till landets ledning sviktar.
  • Sveken när det gäller löftena till de egna väljarna är omfattande och systematiska. Trolösheten är stor. Ett 60-procentigt nej till invandring i senaste val har resulterat till fortsatt fri massinvandring.
  • Med minoritetsregeln att det räcker med att regeringen tolereras av riksdagen får småpartier orimligt stor makt. Väljarna kan inte välja för någon politik och det har de insett sedan länge. Nu förstår väljarna att de heller inte kan avsätta de politiker de inte vill ha.
  • Politikernas oförmåga att leverera de centrala tjänsterna i samhällskontraktet blir alltmer uppenbara för de flesta. En förvirrad och handlingsförlamad opinion knyter näven i fickan i brist på ledarskap. Men väljarna kan organiseras och fås att agera med samlad kraft. Nix to the Six har ambitionen att inbjuda dig till den möjligheten! Ta den! Ge din gåva till bygget av valplattformen på denna webbplats.

Stiftelsen Nix to the Six – också en forskningsstiftelse i vardande

I den ideella föreningen Nix to the Six ursprungliga stadgar (nu gällande) tredje paragraf står följande: ”Föreningen kommer att som dotterorganisation vara den administrativa och verkställande delen i en koncern, som har en stiftelse med namnet ”Stiftelsen, Nix to the six” som moder. Stiftelsens syfte är att genom uppsikt säkra att föreningen uppfyller sitt ändamål och utför sin verksamhet på lämpligt sätt. Stiftelsens syfte är även att årligen finansiera föreningens verksamhet och därigenom säkra dess fortlevnad. Så snart Stiftelsen är stiftad ska ett avtal upprättas mellan Stiftelsen och Föreningen. Föreningen har att vara stiftare när ett stiftelsekapital har insamlats på minst 2 miljoner kronor.”